021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Formular înregistrare Conferința Națională de Popriri, 3 iunie 2022, Iași

Nume și prenume participant (obligatoriu)

Categorie taxă (obligatoriu)

Numărul de telefon (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

DATE DE FACTURARE:

Denumirea societății sau numele și prenumele

CUI

Registrul comertului / Registrul persoane fizice / Decizie Barou:

Adresa

Banca:

Cod bancar

Număr de persoane participante

Alte observații:

Conform Legii nr. 677/2001, Legii nr. 506/2004 și Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (2016/679), sunt de acord ca S.C. Editura Hamangiu SRL (RO 18469418, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4082/2006) să colecteze și să prelucreze datele înscrise în acest formular cu scopul participării la Conferința Națională de Popriri, Ediția 2022.