021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Data

9-10 iunie 2017

Locație

Grand Hotel Italia
Cluj-Napoca

Vezi harta!

Organizatori

Facultatea de Drept a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – Center for Company Law and Corporate Governance
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara – Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara
INPPA Centrul Teritorial Cluj
Baroul Cluj

SPEAKERI

Gheorghe Piperea

Prof. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității din București. Tema: De ce este necesar și ce ar trebui să cuprindă un nou cod comercial român?

Radu Catană

Prof. univ. dr. - Facultatea de Drept - Universitatea „Babeş-Bolyai”. Tema: Intersecții între dreptul societar și cel al insolvenței

Sergiu Popovici

Lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Tema: Este necesară o (re)formare a dreptului comercial pentru reglementarea echivalentului electronic al titlurilor de valoare?

Lavinia Tec

Avocat. Tema: Dreptul societar și dreptul insolvenței - între supunere și nesupunere

Ion Turcu

Prof. univ. dr.. Tema: Avocatura și fiscalitate. Sau a șaptea piele...

Dan Andrei Coldea

Avocat - Baroul Cluj. Tema: Posibilitatea implementării consolidării substanțiale în cadrul procedurii insolvenței în dreptul român
Sergiu Golub

Sergiu Golub

Lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai
Vasile Nemes

Vasile Nemeș

Conf. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu din București

Csaba Bela Nasz

Judecător dr. Președințele Judecătoriei Sânnicolau Mare, Timiș. Tema: Unele consideraţii cu privire la regimul juridic al onorariului practicianului în insolvenţă

Dragoș CĂLIN

Dr., consilier juridic SIF Transilvania SA. Tema: Reglementarea „conflictului de interese" în cadrul legislaţiei pieţei de capital

Flaminia Stârc-Meclejan

Lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Tema: Cine poate angaja în mod valabil societatea comercială în raporturile cu terții? Repere din practica judiciară
Luminita Tuleasca

Luminița Tuleașcă

Conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane

Mihaela Sărărcuţ

Judecător - Curtea de Apel Cluj. Tema: Superprioritatea finanţărilor în insolvenţă

Sorin David

Lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității București. Tema: Nulitățile absolute în dreptul comercial roman: o specie pe cale de dispariție?

Dumitru Dobrev

Avocat dr.. Tema: O radiografie a legii insolvenței persoanei fizice

Mihai Cărăbaş

Avocat - partener al SCA Cărăbaș-Lungu. Tema: Probleme privind drepturile asociatului retras din societate

Raul Felix Hodoș

Asist. univ. dr. - Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității Petru Maior din Târgu-Mureș. Tema: Mecanismul privind aprobarea și confirmarea planului de reorganizare judiciară
Alina_Oprea

Alina Oprea

Lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai

Florin Bulieris

Avocat - Baroul Cluj. Tema: Aspecte practice privind obligatia unui acţionar de a face ofertă publică de preluare adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare ale unei societăţi admisă la tranzacționare

Radu Rizoiu

Prof. univ. dr. și prodecan la Facultatea de Drept a Universității din București, avocat în Baroul București

Cristina Florescu

Avocat. Tema: Tendințe în arbitrajul internațional: eficiența, diversitate și transparența, cele mai recunoscute provocări

Dorin Cimil

Avocat. Tema: Futures și opțiunea - obiecte ale pieței valorilor mobiliare

Kis Attila

Practician în insolvenţă. Tema: Mecanismul privind aprobarea și confirmarea planului de reorganizare judiciară

Sebastian Bodu

Avocat dr. - Baroul București. Tema: Reducerea capitalului social motivată de restituiri către asociați

Titus Prescure

Prof. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Tema: Despre cauzele de încetare a contractelor de administrare care se încheie între societatile pe acțiuni și administratorii/directorii acestora

Irinel Andrei

Judecător - Curtea de Apel Cluj. Tema: Regimul juridic al antecontractelor încheiate de către debitor anterior deschiderii procedurii de insolvență. Evoluția reglementării în Legea 85/2014

Adrian Ștefan Clopotari

Avocat - Baroul Cluj. Tema: Sindic la cerere sau din oficiu?

Ciprian PĂUN

Conf. univ. dr. - Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai. Tema: Conducerea societăților pe acțiuni de la alegere sau numire până la validarea calității de către ASF. Concilierea reglementărilor speciale ale pieței de capital cu regulile mandatului

Simona Al Hajjar

Judecător - Curtea de Apel Cluj. Tema: Protecţia garanţiilor reale imperfecte în procedura insolvenţei

Flavius Moțu

Jud. dr. Tribunalul specializat Cluj, formator la Institutul Național al Magistraturii

Info

Vă invităm să participați la a VII-a ediția a Conferinței Naționale de Drept Comercial: Dreptul comercial – un drept reformator în căutarea reformei

Facultatea de Drept a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Center for Company Law and Corporate Governance, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, prin Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara, organizează, în parteneriat instituțional cu INPPA Centrul Teritorial Cluj și cu Baroul Cluj, a șaptea ediție a Conferinţei Naţionale de Drept Comercial, în zilele de 9-10 iunie 2017, la Grand Hotel Italia, Cluj-Napoca.

Vor lua cuvântul cel puțin 35 de intervenienți, cadre didactice, judecători, avocați, practicieni în insolvență și consilieri juridici. Tematica abordată, într-un sistem de paneluri conceput în jurul unor prezentări scurte și stimulând interactivitatea cu participanții, se va contura în jurul cel puțin al următoarelor subiecte generice:

● dreptul comun și dreptul special în materie societară
● fuziunea și divizarea
● probleme actuale privind societatea cu răspundere limitată
● retragerea (exit) din societățile pe acțiuni
● probleme privind administrarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990
● „asociații în procedura insolvenței societății pe care o dețin”
● rolul și puterea creditorilor în procedura insolvenței și/sau creditorii cu cauze de preferință în procedura insolvenței
● situația unor acte juridice în procedura insolvenței
● răspunderea persoanelor care au contribuit la starea de insolvență
● gestiunea riscului contractual în raporturile de afaceri
● aspecte de actualitate de drept bancar și al pieței de capital
● probleme existențiale ale dreptului comercial în raport cu dreptul civil

Vezi programul conferinței! 

Taxe de participare: (includ: mapa conferinţei, certificat de participare, pauzele de cafea şi prânzul):

1.  Avocați definitivi și practicieni în insolvență: 300 lei;
2.  Avocați stagiari și studenți ai Facultăților de Drept: 200 lei;
3. Pentru mai mult de 8 înscrieri din partea reprezentanților societăților de avocatură se oferă un discount de 20%.

Modalități de plată:
– prin transfer bancar în contul INPPA Centrul Teritorial Cluj (CUI 26292146) RO81BTRL01301205S42523XX deschis in LEI la Banca Transilvania SA;
– numerar la sediul INPPA Centrul Teritorial Cluj, situat în Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 4, ap. 15, jud. Cluj, între orele 09.00 – 14.00.

Plata taxei pentru participare se efectuează începând cu 23.05.2017, iar la rubrica „detalii” a ordinului de plată, se vor preciza numele şi prenumele persoanei/persoanelor pentru care se efectuează plata taxei de participare.

Data limită de efectuare a tuturor plăţilor: 7 iunie 2017 inclusiv.

Contact:
Telefon: 0264-439450
E-mail: office@inppa-cluj.ro

Pentru participarea la acest eveniment s-a solicitat INPPA acordarea a 15 puncte de pregătire profesională.

Evenimentul este inclus în seria de conferințe Facultatea de Drept din Timișoara – 25 de ani, susținută de partenerii instituționali: Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, precum și de societăți profesionale de avocați de cel mai înalt prestigiu.

Evenimentul se bucură de parteneriatul editurii de carte juridică Hamangiu și cel media al Juridice.ro