021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Când?

Vineri, 24 iunie 2022 (orele 09.00-19.00)

Unde?

Conferința internațională va avea loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” din cadrul Bibliotecii Academiei Române, București, Calea Victoriei nr. 125.

Cine?

ALAI ROMÂNIA – membră a Asociației Literare și Artistice Internaționale cu sprijinul sprijinul ALAI Int. și contribuția: ALAI Canada, ALAI Cipru, ALAI Grecia, ALAI Italia, Asociația Franceză pentru Protecția Internațională a Drepturilor de Autor (AFPIDA), ALAI Spania și Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI), toate membre ale Asociației Literare și Artistice Internaționale (ALAI Int.)*

Cu sprijinul Ministerului Culturii din România și

Cu participarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a României,

Cu participarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Cu sprijinul logistic al Editurii Hamangiu.

ALAI ROMÂNIA, membră a Asociației Literare și Artistice Internaționale (înființată în anul 1878 din inițiativa lui Victor Hugo) organizează Conferința internațională

„Provocările dreptului de autor la 160 de ani de la prima reglementare a acestora în România și la 150 de ani de drepturi morale de autor în lume”

Conferința este organizată cu sprijinul ALAI Int. și contribuția: ALAI Canada, ALAI Cipru, ALAI Grecia, ALAI Italia, Asociația Franceză pentru Protecția Internațională a Drepturilor de Autor (AFPIDA), ALAI Spania și Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI), toate membre ale Asociației Literare și Artistice Internaționale (ALAI Int.)*

Cu sprijinul Ministerului Culturii din România și

Cu participarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a României,

Cu participarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Cu sprijinul logistic al Editurii Hamangiu,

Conferința este acreditată de Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA, fiind inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.

Formatul conferinței: hibrid. În limita locurilor disponibile, se va putea asigura prezența fizică în sală. De asemenea, prezența la conferință se va realiza și online. 

Limba conferinței: engleză, franceză și în limitele necesare pentru buna desfășurare, limba română. Se asigură traducerea simultană.

Consiliul Științific al Conferinței este alcătuit din cadre didactice universitare din Canada, Cipru, Franța, Grecia, Italia, România și Spania.

PROGRAMUL CONFERINȚEI POATE FI CONSULTAT AICI.

Prezentările vorbitorilor vor putea fi audiate de către cei interesați: fizic –  în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” din cadrul Bibliotecii Academiei Române, București, Calea Victoriei nr. 125 sau în format online, taxa de participare fiind de 250 lei (în preț fiind inclus și un exemplar al volumului în limba română în format fizic și un certificat de participare).

Pentru participarea la eveniment, vă rugăm să completați formularul de înregistare din această pagină.

Taxa de participare

250 de lei (inclusiv TVA) și include accesul la lucrările conferinței (fizic sau online), un exemplar al volumului în limba română în format fizic și un certificat de participare.

Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, deschis la Garanti Bank – București, SC Editura Hamangiu SRL (J40/4082/2006; CIFRO18469418).

Pentru alte detalii, ne puteți contacta la:
E-mail: conferinte@hamangiu.ro
Tel.: 021-336.04.43

Speakeri

PROGRAMUL CONFERINȚEI
 
09.00-9,30– Deschiderea conferinței
Cuvânt de salut și mesajele invitaților
 
Intervalul 1: 09,30-11,00
Moderatori:
Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu – Universitatea din Craiova
Lect. univ. dr. Ciprian Raul Romițan – Universitatea „Româno-Americană” București
 
Speakeri
9,30-9,45
Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei – Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Actualitatea chestiunilor privind drepturile de autor în jurisprudența CJUE
 
9,45-10,00
Prof. univ. dr. emerit Dionysia Kallinikou – Universitatea din Atena
Drepturile morale în legislația din Grecia
 
10,00-10,15
Dr. Ioannis Kikkis – Expert internațional în cadrul OMPI
International Exhaustion of Copyright versus regional/national exhaustion
 
10,15-10,30
Prof. univ. dr. Viorel Roș – Universitatea „Nicolae Titulescu” București
Asist. univ. dr. Andreea Livădariu – Universitatea „Nicolae Titulescu” București
Viitorul drepturilor morale de autor în era inteligenței artificiale
 
10,30-10,45
Lect. univ.dr. Paul George Buta – Universitatea „Nicolae Titulescu” București
O perspectivă istorică asupra condițiilor de protecție a operei prin drept de autor
 
10,45-11,00
Drd. jud. Bianca-Elena Radu – Judecător la Judecătoria Sectorului 1
Drepturile morale în cazul tezelor de doctorat. Provocări și dileme ale doctoranzilor în cercetarea doctorală
 
11,00-11,15 – Pauză pentru cafea
 
Interval 2: 11,15-13,00
Moderatori:
Prof. univ. dr. Viorel Roș – Universitatea „Nicolae Titulescu” București
Asist. univ. dr. Andreea Livădariu – Universitatea „Nicolae Titulescu” București
 
Speakeri
11,15-11,30
Prof. univ. dr. Călina Felicia Jugastru – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Dreptul de autor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 
11,30-11,45
Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu – Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Regimul comun al contractelor dreptului de autor urmare transpunerii Directivei 2019/790 în legislația internă
 
11,45-12,00
Lect. univ. dr. Ciprian Raul Romițan – Universitatea „Româno-Americană”
Dreptul de autor și regimurile matrimoniale
 
12,00-12,15
Avocat Anca Buta – Avocat SCA „Mușat și Asociații” București
Dreptul de autor și drepturile conexe în cazul sampling-ului în operele muzicale
 
12,15-12,30
Conf. univ. dr. Oana Mihăilă – Universitatea din Oradea
Pirateria și reformarea protecției drepturilor intelectuale în muzică
 
12,30-12,45
Conf. univ. dr. Cristian Miheș – Universitatea din Oradea
O perspectivă asupra cadrului juridic pentru protecția operelor digitale NFT
 
12,45-13,00
Cercet. Șt. II dr. Nicoleta Elena Hegheș – Institutul de Cercetări Juridice
Infracțiunea de punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin internet ori prin alte rețele de calculatoare, fără drept, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui generis ale fabricanților de baze de date sau a copiilor acestora
 
13,00-14,00 Pauză pentru prânz
 
Interval 3: 14,00-15,45
Moderatori:
Conf. univ. dr. Cristian Miheș – Universitatea din Oradea
Conf. univ. dr. Paul Popovici – Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Cluj Napoca
 
Speakeri:
14,00-14,15
Prof. univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu – Universitatea din Craiova
Inteligența artificială, „ultima frontieră” pentru dreptul de autor
 

14,15-14,30
Dr. Ana Maria MARINESCU – Director general al Societății Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice – Pergam

Cele mai recente modificări aduse legii dreptului de autor și al drepturilor conexe: norme europene versus particularități naționale

 
14,30-14,45
Drd. av. Ruxandra Vișoiu – Baroul București
Bitcoin și drepturile de autor – între problemă legală și controversă publică
 
14,45-15,00
Drd. av. Cristiana Budileanu – Baroul București
Impactul noilor tehnologii asupra dreptului patrimonial de autor constând în comunicarea publică
 
15,00-15,15
Dr. av. Ramona Dumitrașcu – Baroul București
Tendințe noi de apreciere a pasului inventiv. Cauza FICEP Corporation versus PEDDINGHAUS Corporation
 
15,15-15,30
Av. Rebecca Georgia Dunca – Baroul București
Blockchain & Copyright – O revoluție a creativității
 
15,30-15,45
Dr. av. Sonia Florea – Avocat SCPA „Florea Gheorghe și Asociații” din București
Noul drept conex al editorilor de presă
 
15,45-16,00 – Pauză pentru cafea
 
Interval 4: 16,00-17,30
Moderatori:
Prof. univ. dr. Călina Felicia Jugastru – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Lect. univ. dr. Paul George Buta – Universitatea „Nicolae Titulescu” București
 
Speakeri:
16,00-16,15
Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad – Universitatea de Vest din Timișoara
Editorul și protecția operei. Examen critic al transpunerii în România a Directivei privind drepturile de autor în piața unică digitală
 
16,15-16,30
Conf. univ. dr. Paul Popovici – Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Cluj Napoca
Diacronia drepturilor patrimoniale de autor în România (1862-2022)
 
16,30-16,45
Prof. univ. dr. Anechitoae Constantin – Universitatea „Ovidius” din Constanța
Dreptul de „primă publicare” a bazelor de date
 
16,45-17,00
Av. Nicoleta Boboc – Baroul București
Opera și suportul său. Privire asupra (licențierii) programelor pentru calculator
 
17,00-17,15
Av. Mihaela Tudorache – Baroul București
Obligațiile organismelor de gestiune colectivă față de utilizatori introduse prin Legea nr. 69/2022
 
17,15-17,30
Conf. univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Dreptul la calitatea de autor în compas juridico-literar
 
17,30-17,45
Conf. univ. dr. Simona Catrinel Avarvarei – Universitatea „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
Metamorfozele originalității în arhitectura constructului auctorial
 

17,45-18,45

Lansarea „Cărții de cereri și actiuni”, lucrare colectivă realizată de: Octavia SPINEANU-MATEI (Coordonator); Mihaela BARNA-PRISĂCARU; Tania BĂDIN; Cristiana CRĂCIUNESCU; Marius EFTIMIE; Laura IVANOVICI; Ion MATEI; Emilian MEIU; Raluca MOGLAN; Laurențiu SORESCU; Diana UNGUREANU; Stelian Ioan VIDU; Liviu ZIDARU și editată de Editura C.H. Beck.

 

18,45-19,00                         Întrebări și răspunsuri.

19,00                                   Închiderea Conferinței.

 
Taxa de participare online este de 250 de lei.

Plata se face în Contul Editurii Hamangiu – IBAN  nr. RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON deschis la Garanti Bank – Ag.13 Septembrie, iar dovada plății taxei de participare se trimite la adresa conferinte@hamangiu.ro.