021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro
  • Conferința Națională de Drept Fiscal

Data

vineri, 13 octombrie 2023

sâmbătă, 14 octombrie 2023

Orele

Orele 9.00 – 18.30

Orele 9.00 – 14.30

Loc

Amfiteatrul 11 – B-dul Vasile Pârvan nr. 4 Universitatea de Vest din Timișoara

Organizatori

Facultatea de Drept a Universității de Vest 

Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București 

Editura Hamangiu 

Ca în fiecare an, conferința se adresează în special juriștilor specializați în materie fiscală: avocați, jude­cători, consilieri juridici, dar și consultanților fiscali preocupați de aspectele juridice ale fiscalității. Moderatorii și speakerii invitați sunt magistrați specializați în contenciosul administrativ și fiscal, cadre universitare, precum și practicieni de la importante case de avocatură și firme de consultanță fiscală.

COORDONATORUL ȘTIINȚIFIC AL CONFERINȚEI

Prof. univ. dr. Radu BUFAN, Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept,
Universitatea de Vest din Timișoara

Taxa de participare:

Ziua I – 13 octombrie 2023

  • Acces la panelurile I – IV;
  • Cofee-break-uri și masă de prânz;
  • 400 de lei (TVA inclus).

Ziua II – 14 octombrie 2023

  • Acces la panelurile V – VII;
  • Cofee-break-uri;
  • 300 de lei (TVA inclus).

Ziua I+II – 13-14 octombrie 2023

  • Acces la panelurile I-VII;
  • Cofee-break-uri și masă de prânz;
  • 500 de lei (TVA inclus).

Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 10 octombrie 2023 prin completarea formularului următor

Nume și prenume participant (obligatoriu)

Categorie taxă (obligatoriu)

Numărul de telefon (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

DATE DE FACTURARE:

Denumirea societății sau numele și prenumele

CUI

Registrul comertului / Registrul persoane fizice / Decizie Barou:

Adresa (obligatoriu)

Banca:

Cod bancar

Număr de persoane participante

Alte observații:

Conform Legii nr. 677/2001, Legii nr. 506/2004 și Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (2016/679), sunt de acord ca S.C. Editura Hamangiu SRL (RO 18469418, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4082/2006) să colecteze și să prelucreze datele înscrise în acest formular cu scopul participării la Conferința Națională de Drept Fiscal, ediția 2023.

Programul conferinței

VINERI, 13 OCTOMBRIE 2023, ORELE 9.00-18.30
9.00 – 9.15 Înregistrarea participanților

9.15 – 9.30 Deschiderea conferinței
Prof. univ. dr. Lucian BERCEA – Decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU – Decan, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București

9.30 – 11.00 PANEL I
Moderator – Prof. univ. dr. Radu BUFAN
Drd. Cornelia NĂSTASE – Școala Doctorală Contabilitate, ASE București; Consultant fiscal; Expert contabil; Auditor; CC Tax Advsiory
Drd. Magda-Maria GHICA – Școala Doctorală Contabilitate, ASE București; JPA Audit și Consultanță
Despre prețurile de transfer. Evoluția prețurilor de transfer în România
Drd. Mihai LUPU – Școala Doctorală Contabilitate, ASE București; Cadru didactic asociat, Academia de Studii Economice din București; Consultant fiscal; Partener, Transfer Pricing Services S.R.L.
Dificultăți și deficiențe în aplicarea prețurilor de transfer în România
Daniel IOVESCU – Partener, ABA Management S.R.L.
Criterii de selecție a celei mai potrivite metode de documentare a prețurilor de transfer. Metode tradiționale vs. metode tranzacționale

11.00 – 11.30 Pauză de cafea

11.30 – 13.00 PANEL II

Moderator – Conf. univ. dr. Adrian FANU-MOCA
Dr. Ioniţa COCHINŢU – Magistrat-asistent, Curtea Constituţională a României; Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, ASE București
Noi orientări și perspective cu privire la principiul egalității în drepturi și aplicabilitatea acestuia în cazul persoanelor juridice. Abordări jurisprudențiale contextuale în materie fiscală
Prof. univ. dr. Mihaela TOFAN – Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Avocat, Baroul Iași
Regimul juridic al contribuțiilor de asigurări sociale: contradicțiile reglementării actuale și perspectiva jurisprudențială
Dr. Dan DASCĂLU – Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București; Avocat, Baroul București
Norme fiscale emise sau aplicate retroactiv? Stop-cadru asupra angrenării dreptului fiscal în generarea cu orice preț a veniturilor fiscale aferente supraimpozitării actorilor din domeniul energiei

13.00 – 13.30 Lansare de carte:
Marile modificări și marile ratări ale Noului Cod de procedură fiscală.
Vol. 1. Perspectiva dreptului administrativ
Autor: Dan Dascălu

13.30 – 14.30 Pauză de prânz

14.30 – 16.30 PANEL III
Conf. univ. dr. Andreea-Elena TABACU
Alina POHRIB – Judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție
Pasivitate vs. rol activ, în propunerea și administrarea probelor în materie fiscală
Conf. univ. dr. Ciprian-Adrian PĂUN – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Avocat, Baroul Cluj
Răspunderea civilă pentru prejudicii fiscale provenite din fapte de evaziune fiscală prescrise – „un highlander” judiciar sau suprapunere inadmisibilă de proceduri?
Conf. univ. dr. Adrian FANU-MOCA – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Avocat, Baroul Timiș
„Prejudiciul” – problema centrală a cauzelor de evaziune fiscală
Bogdan MĂRCULEȚ – Senior Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal
Obligația motivării în procedura fiscală – a organelor fiscale, a contribuabilului și a judecătorului – sau a nimănui?
Lect. univ. dr. Septimiu Ioan PUȚ – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Avocat, Baroul Cluj
Principiul incertitudinii sau despre valențele verificării documentare realizate de antifrauda fiscală

16.30 – 17.00 Pauză de cafea

17.00 – 18.30 PANEL IV
Moderator – Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN
Conf. univ.dr. Ioana-Maria COSTEA – Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Avocat, Baroul Iași
Considerații privind calificarea fiscală a veniturilor din contractele translative de proprietate încheiate de persoanele fizice
Lect. univ. dr. Marilena ENE – Facultatea de Drept, Universitatea din București; Avocat, Baroul București
Rolul impozitelor de mediu în finanțarea programelor pentru protecția mediului
Dr. Mirela-Violeta BULIGA – Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București; Avocat, Baroul București
Lumini și umbre în reglementarea impozitării dezvoltatorilor imobiliari
Prof. univ. dr. Radu BUFAN – Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Drd. Mihai BUFAN – Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Consultant fiscal
Condiția de fond a deducerii TVA aferente achizițiilor: teoria legăturii directe și imediate

SÂMBĂTĂ, 14 OCTOMBRIE 2023, orele 9.00-14.30

9.00 – 10.30 PANEL V
Moderator – Conf. univ. dr. Alin TRĂILESCU
Conf. univ. dr. Cosmin-Flavius COSTAȘ – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Avocat, Baroul Arad
Provocări majore în procedura fiscală și în procesul fiscal: concluzii fără probe, control fără inspecție și jurisprudență fără utilizatori
Dr. Gheorghe MATEI – Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București; Avocat, Baroul București
Raluca PETRARIU – Avocat, Baroul București
Suspendarea și încetarea inspecției fiscale
Dr. Doru DUDAȘ – Consultant fiscal, Director executiv al Camerei Consultanților Fiscali din România
Efecte ale modificărilor procedural fiscale recente asupra raporturilor
dintre fisc și contribuabil

10.30 – 11.00 Pauză de cafea

11.00 – 12.30 PANEL VI
Moderator – Conf. univ. dr. Cosmin-Flavius COSTAȘ
Dr. Bogdan CRISTEA – Judecător, Curtea de Apel București
Aspecte privind rolul judecătorului în mecanismul procesual fiscal (temă în curs de confirmare)
Conf. univ. dr. Andreea-Elena TABACU – UNST POLITEHNICA București, Facultatea
de Științe Economice și Drept; Judecător, Curtea de Apel Pitești
Despre poprirea fiscală și interferența acesteia cu insolvența
Lucian-Ioan GHERMAN – Judecător, Curtea de Apel Alba Iulia
Repere jurisprudențiale privind regimul deducerii TVA

12.30 – 13.00 Pauză de cafea

13.00 – 14.30 PANEL VII
Moderator – Dr. Gheorghe MATEI
Conf. univ. dr. Alin TRĂILESCU – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Avocat, Baroul Timiș
Limitele stabilirii și majorării impozitului pe clădiri, precum și remediile procesuale
în cazul încălcării acestora
Lect. univ. dr. Dan-Adrian CĂRĂMIDARIU – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Avocat, Baroul Timiș
Majorarea capitalului social prin compensarea unor creanțe asupra societății
cu acțiuni ale acesteia. Aspecte fiscale controversate
Asist. cercet. dr. Natalia ȘVIDCHI – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Avocat, Baroul Timiș
Rezidența fiscală a persoanei fizice în contextul mobilității transnaționale. Caz practic

14.30 Închiderea conferinței