021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Șerban MIRCIOIU

avocat dr. Baroul Cluj
Tema: Cheltuielile de executare și cheltuielile de judecată în cadrul procedurii eliberării și distribuirii sumelor realizate prin urmărirea silită.

Șerban MIRCIOIU

avocat dr. Baroul Cluj
Tema: Cheltuielile de executare și cheltuielile de judecată în cadrul procedurii eliberării și distribuirii sumelor realizate prin urmărirea silită.

Biografie

Educaţie şi formare: Doctor în drept civil cu distincţia summa cum laude al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2013); studii universitare de masterat, Instituţii de Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2005-2006), licențiat în drept, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, (2000-2004), licențiat în istorie, Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii Babeş-Bolyai, secţia istorie, linia de studiu germană (2000-2004).

Experienţă profesională: cadru didactic asociat al Facultății de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (începând cu anul 2007) unde susține în prezent seminarii la disciplina Drept procesual civil și cursul opțional la disciplina Executarea silită; avocat definitiv, membru al Baroului Cluj (2006 – prezent).

Activitate de cercetare ştiinţifică:

Este autor al lucrării Transferul dreptului de proprietate prin vânzare. Studiu de drept comparat, Editura Universul Juridic, București, 2014 precum și a mai multor studii, articole și adnotări de practică judiciară în domeniul Dreptului procesual civil și al Executării silite.