021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Lucian Bercea

Prof. univ. dr., decanul Facultatății de Drept - - Universitatea de Vest din Timişoara

Lucian Bercea

Prof. univ. dr., decanul Facultatății de Drept - - Universitatea de Vest din Timişoara

Biografie

Studii:
2004: doctor în științe juridice, Facultatea de Drept – Universitatea de Vest, Timişoara; titlul tezei de doctorat: Societăţile bancare; distincţie: Magna cum laudae
1999-2000: postuniversitar, Drept comparat, Facultatea Internaţională de Drept Comparat Strasbourg
1998-1999: studii aprofundate, Dreptul afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timişoara
1993-1997: licență, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timişoara

Experiență:
2012-prezent: decan, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept
2006-prezent: formator (formare continuă) – drept comercial, drept bancar, Institutul Naţional al Magistraturii
2009-prezent: formator (formare continuă) – drept comercial, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
2009-prezent: membru în Comisia de specialitate Științe Juridice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
2010-prezent: membru în Consiliul director, Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar şi Financiar (AEDBF) – România
2013-prezent: director adjunct, Institute of Law – Shanghai Academy of Social Sciences, Research Center for European Criminal Law
1997-prezent: avocat, Baroul Timiș, Societatea Civilă de Avocați Bercea & Asociații S.C.A. (www.bercea.ro)

Membru în comitete stiintiifce / editoriale:
Revista Română de Drept Privat, Revista Română de Drept al Afacerilor, Curierul Judiciar

Domenii de competenţă:
Dreptul afacerilor (drept bancar, drept societar, dreptul insolvenței, dreptul consumului)