021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Nicolae-Horia ȚIȚ

Lector univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Avocat în Baroul Iași. Director INPPA – Centrul Teritorial Iași
Tema: Câteva observații privind dezlegarea chestiunilor de drept în materia executării silite

Nicolae-Horia ȚIȚ

Lector univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Avocat în Baroul Iași. Director INPPA – Centrul Teritorial Iași
Tema: Câteva observații privind dezlegarea chestiunilor de drept în materia executării silite

Biografie

A absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, domeniu de studiu Ştiinţe Juridice între 1997 – 2001. În anul 2012 și-a luat titlul de Doctor în Dreptul comerţului internaţional.

În prezent, este lector universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, avocat și directorul INPPA – Centrul Teritorial Iași.

Din lucrările realizate, amintim:
Executarea silită. Partea generală, 2016;
Mică reforma în Justiţie. Legea nr. 202/2010 comentată (în colaborare cu Daniel Atasiei), ed. I 2010, ed. a II-a 2011;
Recursul în procesul civil. Practică judiciară (în colaborare cu Mona Maria Pivniceru), 2006.
Legea nr. 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. Comentarii, explicatii, jurisprudenta relevanta(în colaborare cu Roxana Stanciu), 2019, Editura Hamangiu