021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Lector univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR

Lector univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR – Prodecan, Facultatea de Drept a Universității din București.
Tema: Incredibila și trista poveste a executării silite privind sumele de bani sechestrate în procesele penale și transferate în contul ANABI

Lector univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR

Lector univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR – Prodecan, Facultatea de Drept a Universității din București.
Tema: Incredibila și trista poveste a executării silite privind sumele de bani sechestrate în procesele penale și transferate în contul ANABI

Biografie

Studii:

Studii postdoctorale, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, proiect de cercetare cu tema „Protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului” (2014 – 2015)
Licenţă în ştiinţe economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice. Lucrare de licenţă cu tema „Leasing vs. credit bancar”, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Ovidiu Rujan, media 10 (2012)
Doctor în drept, Universitatea din Bucureşti, confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6468 din 7.12.2011. Teză de doctorat privind „Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice”, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Valerian Cioclei, calificativul foarte bine (2011)
Absolventă a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (2010)
Stagiu doctoral la Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I, în calitate de bursier (2009-2010)
Cursuri la Şcoala de Vară „EU and Legal Reform”, Igalo, Muntenegru (2009)
Master în specializarea Drept penal fundamental, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I, media 14.90/20, menţiunea bien, în calitate de bursier al Guvernului francez. Lucrare de disertaţie cu tema „Les sanctions pénales applicables aux personnes morales. Etude comparative sur la France et la Roumanie”, conducător științific conf. univ. dr. Anne Ponseille, media 15/20 (2008).
Licenţă în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, media 9,95. Lucrare de licenţă cu tema „Abuzul de încredere”, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Cristina Rotaru (2007)
Bacalaureat, Colegiul Naţional B.P. Haşdeu, Mun. Buzău. Media generală a anilor de studii – 9,94 (2003)

Activitate didactică şi academică:

Lector universitar, Departamentul de drept penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, titular de curs și seminare la disciplina Criminologie și titular de seminar la disciplina Drept penal. Partea specială (2017 – prezent)
Profesor invitat, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier, prelegere cu tema „Les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et au personnes morales en droit roumain” (20 ianuarie 2016)
Profesor invitat, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier, prelegere cu tema „Les sanctions pénales en droit roumain” (20 ianuarie 2015)
Profesor invitat, Facultatea de Drept, Universitatea din Panama, prelegere cu tema „Caracteristicas del sistema penal rumano y la responsabilidad penal de personas morales en el derecho rumano y comparado” (30 noiembrie – 6 decembrie 2013)
Profesor invitat, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I, prelegere cu tema „Les sanctions pénales applicables en droit roumain aux personnes physiques et aux personnes morales” (3 octombrie 2013)
Asistent universitar, Departamentul de drept penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, titular de seminare la disciplinele Criminologie şi Drept penal. Partea specială (2012 – 2017)
Colaborator extern, Departamentul de drept penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, titular de seminare la disciplinele Criminologie şi Drept penal. Partea specială (2008 – 2012)

Activitate științifică și de cercetare:

Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București, responsabil cu activitatea didactică și de cercetare și calitatea academică (2016 – prezent)
Director de proiect în cadrul Programului 3 „Cooperare europeană și internațională“, finanțat de MCI, CCCDI-UEFISCDI, cu tema Studiu comparat franco-român privind dreptul sancțiunilor penale (2017 – prezent)
Expert din partea României pentru proiectul Illicit Trade, desfășurat de Institutul din Siracusa (2017 – prezent)
Reprezentant al României în cadrul proiectului Balkan Homicide
Study, desfășurat de Institutul Max Planck din Freiburg (2017 – prezent)
Co-director al Grupului de lucru pentru Criminologie în Balcani din cadrul Societății Europene de Criminologie (2014-prezent)
Redactor-șef al Newsletter-ului Grupului Partener al Institutului Max Planck pentru Criminologie în Balcani, stabilit cu Universitatea din Zagreb (2014 – prezent)
Membru al Societății Europene de Criminologie (2014-prezent)
Secretar general al Asociaţiei „Henri Capitant” a Prietenilor Culturii
Juridice Franceze – România (2013 – prezent)
Redactor al revistei Analele Universităţii Bucureşti – Seria Drept (2013 – prezent)
Secretar al Centrului de Cercetare în Domeniul Ştiinţelor Penale (2013– prezent)
Reprezentant al României în cadrul Grupului Partener al Institutului Max Planck pentru Criminologie în Balcani, stabilit cu Universitatea din Zagreb (2013 – prezent)
Reprezentant al Facultății de Drept a Universității din București în proiectul „Studiu criminologic privind experiențele directe ale persoanelor condamnate pentru infracțiuni de corupție”, desfășurat împreună cu Ministerul Justiției și Ambasada Olandei (2014-2015)
Lector, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (2011)