021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

George Alexandru LAZĂR

Judecător;
Tema: Executorialitatea contractelor încheiate la distanță. Dificultăți în procedura de încuviințare a executării silite.

George Alexandru LAZĂR

Judecător;
Tema: Executorialitatea contractelor încheiate la distanță. Dificultăți în procedura de încuviințare a executării silite.

Biografie

Studii
FACULTATEA DE DREPT – UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
INSTITUTUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII | PROMOȚIA 2013-2015 „GEORGE ANTONIU”
MASTER „DREPT PRIVAT” | PROMOȚIA 2015-2016 | FACULTATEA DE DREPT – UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
DOCTORAND | 2016 – PREZENT | FACULTATEA DE DREPT – UNVIERSITATEA BUCURESTI – ȘTIINȚE PENALE

Experiență profesională
JUDECĂTOR · Judecătoria Sectorului 4 București începând cu 01.07.2015

COLABORATOR · Universitatea București – Facultatea de drept – Departamentul de Drept Penal

Activitatea științifică
ARTICOLE PUBLICATE
· Decesul fideiusorului și mecanismul încetării contractului de fideiusiune 
· Contestația împotriva deciziei de impunere fiscală în lumina Convenției Europene a Drepturilor Omului, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2015
· Inopozabilitatea ca sancțiune de drept civil. Introducere. Context, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2016
· Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice, publicat în volumul „In Honorem” Nicolae Volonciu
· Infracțiunea putativă. Studiu de caz al consecințelor erorii subiectului infracțiunilor de corupție, publicat în Analele Universității București an XVI 2017
· Măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice, publicat în Analele Universității București an XVII 2018
· Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice, publicat în Caiete de Drept Penal nr. 4/2018
· Clarificarea noțiunii de titlu executoriu notarial, publicat în Revista Română de Executare Silită nr. 4/2018

CĂRȚI PUBLICATE

Titlurile executorii, parte din Colecția de Executare Silită coordonată de jud. drd. V. Bozeșan, ed. Universul Juridic, 2018.

Premii și distincții
· Câștigător al concursului „THEMIS” cu echipa I.N.M., ed. a IX-a, Cracovia, 2014
· Premiul pentru cea mai bună lucrare scrisă în cadrul Concursului de eseuri în materia drepturilor fundamentale ale omului – Institutul Național al Magistraturii 2014