021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Florin Bulieris

Avocat - Baroul Cluj. Tema: Aspecte practice privind obligatia unui acţionar de a face ofertă publică de preluare adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare ale unei societăţi admisă la tranzacționare

Florin Bulieris

Avocat - Baroul Cluj. Tema: Aspecte practice privind obligatia unui acţionar de a face ofertă publică de preluare adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare ale unei societăţi admisă la tranzacționare

Biografie