021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Flavius Baias

Prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti

Flavius Baias

Prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti

Biografie

Studii: Doctor în Drept Summa cum laude, Universitatea din Bucureşti (2001); licenţiat în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Activitate profesională: Decan, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (din 2008); Conferenţiar universitar doctor, titular al cursurilor de Drept civil. Drepturile reale, Drept civil. Teoria obligaţiilor şi Dreptul familiei; avocat, Baroul Bucureşti (din 1985); Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei (1998-2000); membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor din România (1994-1997); profesor invitat – Facultatea de Drept, Universitatea Bordeaux IV „Montesquieu”(2010), Universitatea din Poitiers (2010), Universitatea Paris I „Panthéon-Sorbonne” (1996).

Publicaţii: Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Ediţia a 2-a, 2014; Simulatia. Studiu de doctrina şi jurisprudenţa, 2003; The process of restitution of confiscated property în România, în „Restitution of expropriated property în transition countries and în the Republic of Croaţia”, Croaţia, 2000; Codul civil. Ediţie îngrijită în colaborare cu prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, conf. univ. Valeriu Stoica şi asis. univ. Bogdan Dumitrache. (5 ediţii – 1992-1996); Legislaţia familiei. Ediţia a 2-a, 1995.

Premii şi distincţii: „Palmes Academiques”, în grad de Cavaler conferit de Republica Franceză (2011); Diplomă de onoare a Uniunii Juriştilor din România pentru contribuţia la lucrarea Constituţia României.Comentariu pe articole (2008); „Steaua României” în grad de Comandor (2000).