021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Dragoș CĂLIN

Dr., consilier juridic SIF Transilvania SA. Tema: Reglementarea „conflictului de interese" în cadrul legislaţiei pieţei de capital

Dragoș CĂLIN

Dr., consilier juridic SIF Transilvania SA. Tema: Reglementarea „conflictului de interese" în cadrul legislaţiei pieţei de capital

Biografie

Experiență:

2014-prezent: Coordonator al secţiunii „Societăţi – Piaţă de Capital” din cadrul Revistei Române de Drept al Afacerilor
2010-prezent: Avocat (suspendat) în cadrul Baroului Brașov
2009-prezent: Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov
2000-2001: Preparator universitar – Catedra de Drept comercial, Universitatea „Transilvania” din Braşov
1999-prezent: Administrator în diverse societăţi
1998-prezent: Consilier juridic, Director al Direcţiei Juridice, S.I.F. „Transilvania” S.A. Braşov

Educație și formare:

2013: Doctor în drept, Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti
2010: Master în Dreptul afacerilor la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
1999: Specializare în Drept privat la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
1998: Specializare în Dreptul afacerilor la Institutul de Administrare a Întreprinderilor din cadrul Universităţii “Transilvania” din Braşov – Facultatea de Ştiinţe Economice
1997: Facultatea de Drept a Universităţii Europene „Drăgan”, licenţiat în ştiinţe juridice la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”