021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Formular de înregistrare

300 de lei (inclusiv TVA) și include accesul la lucrările conferinței, mapa cu materialele de conferință, coffee-break-uri și masă de prânz.

Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, deschis la Garanti Bank – București, SC Editura Hamangiu SRL (J40/4082/2006; CIFRO18469418).

Preț special pentru:

 – doi sau mai mulți participanți din cadrul aceleiași organizații: 270 de lei/pers.

– participanții la edițiile anterioare: 240 de lei;

– consultanți fiscali, membri ai Camerei Consultanților Fiscali: 150 de lei/pers. Participarea la acest eveniment echivalează cu 5 ore de pregătire profesională.

Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 22 octombrie 2019.

Nume și prenume participant (obligatoriu)

Categorie taxă (obligatoriu)

Numărul de telefon (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

DATE DE FACTURARE:

Denumirea societății sau numele și prenumele

CUI

Registrul comertului / Registrul persoane fizice / Decizie Barou:

Adresa

Banca:

Cod bancar

Număr de persoane participante

Alte observații:

Conform Legii nr. 677/2001, Legii nr. 506/2004 și Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (2016/679), sunt de acord ca S.C. Editura Hamangiu SRL (RO 18469418, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4082/2006) să colecteze și să prelucreze datele înscrise în acest formular cu scopul participării la Conferința Națională de Drept Fiscal. Ediția 2019